חודש אוקטובר, שנת 2017

עדכונים לחודש אוקטובר

 

   

לקוחות יקרים ,

מצ"ב עדכונים לחודש אוקטובר.

בברכה , 

ששון דהרי - יועץ מס מוסמך.

   

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה: שכר המינימום יעלה ל-5,300 ש

 

   

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעלאת שכר המינימום ל-5,300 ש"ח. 
על פי ההצעה, החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 אשר תשולם בינואר 2018 יעלה שכר המינימום מ-5,000 ש"ח בחודש ל-5,300 ש"ח בחודש. שכר המינימום לשעה יעלה מ-26.9 ש"ח לשעה ל-28.5 ש"ח לשעה ושכר המינימום היומי יעלה מ-231 ש"ח ליום ל-245 ש"ח ליום. 

   

להודעה מאתר הכנסת

   

http://www.avivitsc.co.il/newslatters/calcpay.png

   

 

   

דיווח על הפקדות לקופות גמל בקובץ דיווח אחיד

 

   

בתאריך ה-16.07.2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) המסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדים. בהתאם לתקנות, החל מתאריך ה-01.02.2016 כל מעסיק המעסיק מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. מעסיקים המעסיקים לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייחויבו בתקנות החל מתאריך ה-01.02.2017. יתר המעסיקים ייחויבו בתקנות החל מתאריך ה-01.02.2018. התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

   

להודעה של משרד האוצר ואגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

   

 

   

פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים חדשים

 

   

רשות המסים תעניק פטור מניכוי מס במקור לבעלי תיק חדש במס הכנסה, שסווגו במע"מ כ"עוסק פטור" - כעסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 98,707 ₪ לשנה. עד כה, הכלל המנחה היה כי שיעור ניכוי המס במקור לעסקים חדשים לא יפחת מ- 5% למשך חצי שנה. העוסקים הפטורים החדשים הפותחים תיק חדש במס הכנסה ומעוניינים ליהנות מאישור לפטור לניכוימס במקור יכולים לפנות בבקשה למתן ההקלה עד שהרשות תשלים את המהלך למתן ההקלה באופן אוטומטי. 

   

להודעה המלאה מאתר רשות המסים

   

 

   

ועדת הכספים נערכת לקראת שינוי המדיניות בנוגע לחישוב שווי השימוש ברכב צמוד

 

   

ועדת הכספים מבקשת לתקן את המצב המעוות, בו שכירים ועצמאיים בעלי רכב צמוד אשר משמש לצורכי עבודה נחשב כהטבה המחייבת תשלום מס. ועדת הכספים מבקשת לשנות את שיטת חישוב שווי המס, כך שבשיטת החישוב יילקחו בחשבון : שנת הייצור של הרכב (בניגוד למצב כיום), האם הרכב משמש לעבודה ועוד. ועדת הכספים ביקשה מרשות המסים להציג שיטת חישוב שווי מס חדשה במושב הנוכחי של הכנסת

   

להודעה מאתר הכנסת

   

 

   

http://www.avivitsc.co.il/newslatters/calccar.jpg

   

 

   

ביהמ"ש העליון: מעסיקי עובדים זרים יחויבו בתשלום היטל העסקת עובדים זרים

 

   

בתאריך ה-13.09.2017 דחה בית המשפט העליון כמה ערעורים שנדונו בנוגע לסוגיית היטל העסקת עובדים אריתראים וסודנים בטענה כי הם לא עובדים זרים אלא פליטים. ביהמ"ש קבע כי גם עובדים אריתראים וסודנים הם עובדים זרים, ויש להשית היטל העסקת עובדים זרים על מעסיקיהם. כאשר לנגד עיניו של בית המשפט העליון, המטרת המרכזית של החוק הינה הקטנת התמריץ להעסקת עובדים זרים ועידוד העסקת עובדים ישראליים. מעסיקי עובדים זרים נדרשים לשלם היטל העסקת עובדים זרים - מס נוסף בהיקף של 20% מסך הכנסתו של העובד הזר המשולם על ידי המעסיק ושאין לנכותה משכרו של העובד.

   

 

   

בהתאם לפקודת מס הכנסה ועל פי הפסק דין החדש: ניתן יהיה לקזז הפסדים מהכנסות שיופקו בעתיד בלבד

 

   

בהרכב מורחב של בית המשפט העליון הוחלט על ביטול "הלכת הירשזון״. "הלכת הירשנזון" נקבעה בבית המשפט העליון בפברואר 2015, בנוגע לסוגיית אברהם הירשזון ואילנה דמארי. ההלכה קובעת כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז הפסדים חדשים כנגד רווחים משנים קודמות. בחודש ספטמבר, קבע בית המשפט העליון בהרכב מורחב של שופטים כי לא ניתן יהיה לקזז הפסדים חדשים כנגד רווחים משנים קודמות, אלא אך ורק קיזוז הפסדים קדימה, כנגד הכנסות שתופקנה בשנות המס הבאות.

   

 

   

מנהל רשות המסים התחייב ל"שומת מע"מ אחת בשנה לכל היותר – בין אם מלאה ובין אם חלקית"

 

   

מנהל רשות המסים הסכים בדיוני ההכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף שתאפשר לרשות המסים לערוך שומה חלקית לבדיקת נושא מסוים או מספר נושאים מתוך דיווחי העוסק התקופתיים, שלא במסגרת ביקורת מלאה, כפי שקיים גם בפקודת מס הכנסה, כי אם תיערך שומה חלקית לאדם בשנת מס מסוימת, לא תערך לו כל שומה אחרת, חלקית או מלאה, באותה שנה.

   

 

   

להודעה מאתר הכנסת