חודש יוני, שנת 2017

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 אושר סופית

 

   

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017.

במסגרת הוראת השעה יוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד

לכל אחד מההורים ינתנו נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן: 
1. 
עבור ילדים עד גיל שנה ינתנו 1.5 נקודות זיכוי
2. 
עבור ילדים בגילאי שנה עד חמש (ילדים שטרם מלאו להם שש בשנת המס) ינתנו 2.5 נקודות זיכוי.
3. 
תינתן אפשרות לאם בלבד להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנת המס 2017 או 2018) משנת הלידה לשנה העוקבת
4. 
הוראת השעה תחול רטרואקטיבית מתאריך ה-01.01.2017.

   

 

   

נקודות זיכוי לאישה :

   

גיל הילד בשנת המס

לפני התיקון

אחרי התיקון

שנת הלידה הראשונה

0.5

1.5

גיל שנה עד חמש

2

2.5

   

 

   

נקודות זיכוי לגבר :

   

גיל הילד בשנת המס

לפני התיקון

אחרי התיקון

שנת הלידה הראשונה

1

1.5

גיל שנה עד שנתיים

2

2.5

גיל שנתיים עד שלוש

2

2.5

גיל שלוש עד ארבע

1

2.5

גיל ארבע עד חמש

-

2.5

   

 

   

להודעה המלאה מתוך אתר רשות המסים

   

 

   

אושר לקריאה ראשונה: מעסיק לא יחייב עובד ביום מחלה בודד, אם ניכה שכר עבורו

 

   

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק, על פיה מעסיק לא יחייב עובד ביום מחלה בודד, אם ניכה שכר עבורו.
במידה ומעסיק מנכה שכר עבור יום מחלה יחיד בו נעדר עובד, יום זה לא ייגרע מצבירת ימי המחלה העומדים לזכות העובד. על פי חוק, כל עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה. העובד זכאי לתשלום על פי חוק, רק מהיום השני להעדרו.

   

 

   

להודעה המלאה מאתר הכנסת

   

 

   

   

 

   

שר האוצר חתם על צו לביטול המכס על נעלים

 

   

כחלק מתכנית "נטו משפחהפורסמה הוראת שעה המבטלת את המכס המוטל על יבוא נעלים, שעמד על 12%
תוקף הוראת השעה : מיום הפרסום ברשומות עד לתאריך ה-31.12.18.

   

 

   

להודעה המלאה מאתר רשות המסים

   

 

   

ועדת הרפורמות מובילה: הלוואות המונים - גם לעסקים הקטנים

 

   

ועדת הרפורמות ערכה דיון נוסף בהצעת החוק להסדרת פעילותן של פלטפורמות מקוונות להשקעות והלוואות המונים(P2P).

הוועדה דנה בנושא של מתן הלוואות המונים מקוונות לעסקים קטנים. על פי נציגי "הסוכנות לעסקים קטנים" : "העסקים הקטנים והבינוניים הם המקור ל- 54% מהתוצר הלאומי של ישראל, אבל הם נהנים רק מרבע מכמות האשראי במשק, אשר מתבסס כיום אך ורק על המערכת הבנקאית. הפלטפורמות האלה יכולות להיות מקור עיקרי לתחרות מול המערכת הבנקאית, ולכן החשיבות שיוכלו לקבל את ההלוואות היא גדולה". 

על פי הנוסח המוצע, מתן הלוואות ליחידים על ידי פלטפורמות P2P יהיה תחת פיקוח רשות שוק ההון ואילו הלוואות לעסקים יפוקחו על ידי הרשות לניירות ערך. נציגי פלטפורמות ה-P2P שהגיעו לדיון הצהירו כי במתכונת זו לא יוכלו לתת הלוואות לעסקים, שכן לדבריהם הכפפת מתן ההלוואות לפיקוח הרשות לניירות ערך תיצור כפל ועומס רגולטורי

   

 

   

להודעה המלאה מאתר הכנסת

   

 

   

   

 

   

רשות המסים הודיעה על נוהל חדש ל"גילוי מרצוןשיפורסם בספטמבר

 

   

בדיון שנערך בין פקידת שומה גוש דן עם פורום המסים של לשכת עורכי הדין, הצהירה נציגת רשות המסים על נוהל חדש ל"גילוי מרצוןשיפורסם בספטמבר.