חודש פבואר שנת 2017

תשלום מופחת לאגרה שנתית לרשם החברות עד 28.02.2017

 

   

בעלי חברות ,
ניתן לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות בתשלום מופחת עד תאריך ה-28.02.2017.
ניתן לשלם גם באינטרנט בכרטיס אשראי בקישור הבא.

   

 

   

לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות

   

 

   

   

 

   

פנסיה לעצמאים

 

   

מתאריך ה 01/01/2017 המדינה מחייבת עובדים עצמאיים על פי חוק להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה - פנסיה. ההפקדות ינוכו מההכנסה החייבת במס וניתן יהיה למשוך כספים מהקופה במצב אבטלה.

על מי לא חלה חובת ההפקדה ?
1. מי שלא מלאו לו 21 שנה.
2. 
מי שהגיע לגיל הפרישה המוקדמת 60.
3. 
מי שנרשם כעסק לפני פחות מחצי שנה במע"מ.
4. 
מי שמלאו לו מעל 55 שנה מיום תחילת חוק זה.

כמה יש להפקיד ?
עד חצי שכר ממוצע במשק (עד 4732 לשנת 2016) - 4.45%.
מעל חצי שכר ממוצע במשק - (מעל 4732 לשנת 2016) - 12.55%.
שכר ממוצע במשק לשנת 2016 - 9,464 ש"ח לחודש לשנת 2016.

מתי יש להפקיד את התשלומים ?
יש להפקיד אתה תשלומים לקופת גמל לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.

במצב של אבטלה/ סגירת העסק, עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל יוכל למשוך, ללא מס, שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים.

   

 

   

   

 

   

רשות המיסים הודיעה כי חלק מהדו"חות השנתיים יאושרו במהלך אוטומטי מהיר

 

   

רשות המיסים הודיעה כי כ-17,000 בעלי עסקים קטנים שהגישו דוחות שנתיים לשנים 2013 ו-2014, יקבלו אישור אוטומטי בהתאם להצהרתם, ללא דיוני שומה.
בכוונת רשות המיסים לאשר בכל שנה באופן אוטומטי דו"חות שנתיים שיעמדו בקריטריונים שנקבעו מראש.

   

להודעה המלאה של רשות המיסים

   

 

   

הממשלה אישרה את הרפורמה של שר האוצר ורשות המסים להקלות במיזוגים ופיצולים של חברות בדגש על ענף ההייטק

 

   

הממשלה אישרה את הצעת החוק שנועדה לסייע ולקדם הקלות במיזוגים ופיצולים, בדגש על חברות היי-טק. הצעת החוק הינה תיקון לפקודת מס הכנסה, המסדיר את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במקרים בהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים.

   

 

   

להודעה המלאה של רשות המיסים

   

 

   

הגשת הצהרה לרשות המיסים למי שבבעלותו 3 דירות או יותר (סך חלקי הבעלות בהן 249% ומעלה) עד לתאריך ה-31.03.2017

 

   

מי שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה, עליו להגיש הצהרה לגבי דירותיו לרשות המיסים עד לתאריך ה-31.03.2017.

על פי הנחיות רשות המיסים ההצהרה תכלול את :
1. כתובת הנכס
2. שטח הנכס 
3. 
החלק שבבעלותו בנכס 
4. 
הסכום הקובע לכל דירה 
5. 
מהן הדירות שלא יחויבו במס מסך דירותיו
6. סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת
7. סכום המס הכללי לתשלום

את המס יש לשלם בכל שנה החל משנת 2017 בשני תשלומים שווים: האחד עד 30/6 והשני עד 31/12.

   

 

   

להודעה המלאה של רשות המיסים