חודש יולי, שנת 2016

עדכונים לחודש יולי
     
לקוחות יקרים ,מצ"ב עדכונים לחודש יולי.בברכה , ששון דהרי ,יועץ מס מוסמך.    
שכר מינימום לבני נוער עובדים
     
לקראת היציאה לחופשת הקיץ של בני הנוער, מצ"ב טבלת שכר מינימום לבני נוער עובדים החל מינואר 2017.    
   
✔נער שמלאו לו 16 שנה וטרם מלאו לו 18 שנה זכאי ל-25.3 נקודת זיכוי.
✔נערה שמלאו לה 16 שנה וטרם מלאו לה 18 שנה זכאית ל-75.3 נקודת זיכוי. 
✔נער המשתכר עד כ-6,700 ₪ לחודש (80,400 ₪ לשנה) ונערה המשתכרת עד כ-7,500 ₪ לחודש (90,000 ₪ לשנה) לא ישלמו מס הכנסה כלל על הכנסותיהם.
   
     
תנאי עבודה של בני נוער עובדים מאתר משרד הכלכלה    
     
דמי הבראה
     
עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם, זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם.✔ניתן לשלם את דמי ההבראה ב-3 דרכים : בתשלום אחת לשנה, בתשלומים חודשיים, או על-ידי מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה).
✔דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר).
✔גובה דמי ההבראה הוא 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי 2014 ואילך).
✔מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
   
   
     
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
     
רשות המסים פירסמה בתאריך ה-11.06.2017 חוזר מס הכנסה בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מספר 2016/7 שפורסם ביום 2016.12.26.    
     
לחוזר רשות המסים בנושא    
     
   
     
אושר סופית: התגמול למשרת מילואים עצמאי יגדל ב-25%
     
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום פה אחד הסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד הביטחון וצה"ל, לפיו התגמול למשרת מילואים עצמאי יגדל ב-25%. כלומר, 25% תוספת לתגמול אותו מקבל עצמאי כיום המבוסס על ממוצע שכרו ב-3 החודשים שלפני היציאה לשירות מילואים.✔על פי ההסכם, סכום התגמול המינימלי לעצמאי ליום מילואים לא יפחת מ-196 שקלים ליום, ולא יעלה על 1,441 שקלים ליום.
✔התגמול יינתן רטרואקטיבית מיום ה-1 בינואר 2016.
✔ההסכם יהיה תקף ל-10 שנים.
   
     
להודעה המלאה מאתר הכנסת    
     
שיטת חישוב חדשה לפיצויי פיטורים לעובד שעתי - פס"ד ארצי חדש
     
בית הדין הארצי לעבודה פסק כי חישוב פיצויי הפיטורים לעובדים המקבלים שכר שעתי, יתבצע על פי שעות העבודה שעבדו בפועל בכל תקופת עבודתם. כיום נהוג לחשב את פיצויי הפיטורים לעובדים שעתיים על פי הלכת "סנונית" -ממוצע שעות העבודה של העובד השעתי ב-12 החודשים האחרונים כפול התעריף האחרון ששולם לו לשעה. פסק דין זה מבטל את הלכת "סנונית" ומחשב באופן חדש את פיצויי הפיטורים לעובדים שעתיים.    
     
   
     
הוסכם בוועדת הרפורמות: פטור מאגרות ופיקוח הרשות לניירות ערך להלוואות המונים לעסקים עד סכום של מיליון ₪
     
בדיון בוועדת הרפורמות של הכנסת בנושא הסדרת התחום של השקעות והלוואות המונים לעסקים, הוסכם כי עסקים קטנים יוכלו לגייס אשראי דרך אתרי אשראי ההמונים עד מיליון שקל, תחת הפיקוח של רשות שוק ההון ולא רשות ניירות ערך.    
     
להודעה המלאה מאתר הכנסת    
     
דחיית מועד דיווח ותשלום לפי חוק מס ריבוי דירות ל-31.7.2017
     
מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם שר האוצר, משה כחלון, דחה את מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי על ריבוי דירות ליום ה-31.7.17.